PUTNIK, putni nalog - putni nalozi i lokovožnja, proizvođač: Inter-biz, Usluge u informatici, Varaždin
Inter-biz, Usluge u informatici,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
e-mail: info@inter-biz.hr, mob: +385 (0) 98 680 847, fax: +385 (0) 42 203 596

Ispis putnih naloga, prazni obrasci PN, lokovožnja

UPUTE

Iako programski sustav PUTNIK omogućava vođenje evidencije putnih naloga u digitalnom obliku, još uvijek je potrebno putne naloge ispisati i voditi knjigu putnih naloga u papirnatom obliku. PUTNIK omogućava ispis putnih naloga uz dodatne mogućnosti prilagodbe. Također su omogućene pomoćne funkcije ispisa praznih naloga ili djelomičnog ispisa putnih naloga (npr. samo osnovni podaci, dok se detalji kasnije nadopune i mogu ispisati na isti nalog!).

Prikaz izgleda standardnog obrasca koji PUTNIK je dan ovdje - ispis obrasca je moguć na A4 listove papira, s tim da je omogućen i A5 ispis, te ispis na položeni A4 - u tom slučaju kompletni nalog se ispisuje (naravno, uz dvostrani ispis) na jedan A4 list, te se može koristiti kao košuljica u koju se umeću prateći dokumenti (računi za gorivo, računi za autocestu, smještaj i dokumenti koji potvrđuju ostale troškove)..

Osim pojedinačnog ispisa omogućen je skupni ispis naloga (iz prozora za evidenciju putnih naloga).

Postavke za ispis putnih naloga

Pristup postavkama za ispis naloga je moguć iz svih prozora koji omogućavaju ispis putnog naloga (pregled i obrada naloga, evidencija naloga, glavni prozor programa...). Iz glavnog prozora je dovoljno odabrati stavku izbornika Nalog - Postavke ispisa. Prozor za definiranje postavki prikazan je na slici.

Definiranje postavki za ispis pojedinačnog putnog naloga

Iz istog prozora je moguće podesiti postavke vezane uz ispis knjige putnih naloga (grupa Evidencija naloga - Knjiga putnih naloga u zaglavlju prozora).

Od "sistemskih" postavki, moguće je podesiti margine ispisa (incijalne postavke bi trebale odgovarati za ispravan ispis na većini pisača, no ukoliko uočite nepravilnosti možete proizvoljno definirati margine), odabrati pisač na koji se nalozi ispisuju, promijeniti postavke tog pisača.

U ovom prozoru se definira i način ispisa - određuje se da li se nalozi ispisuju u A4 ili A5 veličini, da li se radi o standardnom ili položenom (A4) ispisu, da li se želi ispisati sve stranice ili samo neke. Kod položenog ispisa je moguće odrediti raspored stranica - slijedno ili tako da nakon ispisa formira košuljicu.

Pojedinačne postavke koje je moguće uključiti i isključiti se koriste za ispise dodatnih informacija na nalog - ispis rednog broja stranice, oznake naloga na svaki list (u podnožju stranice), višestruki ispis prve stranice itd.

Dodatne postavke se podešavaju izborom Podaci - Ostalo u glavnom izborniku. Pod grupom Postavke naloga je moguće ograničiti ispis polja likvidature i blagajne (za manje tvrtke koje nemaju blagajnu i slično), te naznačiti da li se na naloge ispisuje oznaka ORIGINAL ili ZA BLAGAJNU - program je moguće podesiti tako da prije ispisa postavlja upit o tome koju oznaku ispisati.

Ispis putnog naloga

Kod pregleda i obrade putnih naloga u zaglavlju prozora alatna traka sadrži osnovne kontrole za ispis putnog naloga kao na slici. Za svaki je nalog moguće brzo definirati pisač na koji se ispisuje, a isto tako i podesiti prije opisane postavke ispisa.

Svaki od gumbića za ispis (lijevo na slici) ima svoje značenje - za točan opis pogledajte detaljnu dokumentaciju ili prelaskom miša iznad gumbića pričekajte da program ispiše kratki opis funkcije koju pojedini gumbić obavlja.

Moguć je standardni ispis naloga (kompletni ispis - i obrazac i popunjeni podaci), djelomični ispis ili ispis pojedinačnih stranica - trenutno označena u pregledu naloga) te djelomični ispis naloga (samo obrazac, samo podaci ili kombinacija).

Kod djelomičnog ispisa je moguće ispisati kompletni nalog s popunjenom samo prvom stranicom (kompletni obrazac od četiri stranice, s tim da je prva stranica popunjena unesenim podacim, a ostale su prazne tj. ispisan je samo stalni sadržaj obrasca). Kasnije je isti nalog moguće ispisati na već pripremljeni - ispisuju se preostale stranice na prije djelomično ispisani nalog!

Ispis naloga je moguć i u boji - u tom slučaju se popunjeni podaci ispisuju plavom bojom dok je sam obrazac crne boje. Naravno, logotip se uvijek ispisuje u boji...

Ispis praznog obrasca putnog naloga, obrazac (tablica) za evidenciju stavki lokovožnje

Osim djelomičnog ispisa naloga, program PUTNIK omogućava ispis praznih obrazaca putnog naloga. Dovoljno je odabrati stavku Nalog - Ispiši prazni nalog u glavnom izborniku.

Slično se ispisuje i prazni obrazac za evidenciju stavki lokovožnje - možete ga ispisati i koristiti u vozilu za ručno popunjavanje i slično. Ispis se obavlja izborom stavke Lokovožnja - Ispiši praznu tablice. Kod ispisa tablice je moguće definirati naslov i podnaslov dokumenta, te definirati broj stranica/kopija tablice.

 

0 Priprema programa za rad - vozila, djelatnici, udaljenosti Definiranje vozila, djelatnika, valuta, dionica i udaljenosti među gradovima
1 Izrada novog putnog naloga Prikaz postupka izrade novog putnog naloga - putni nalozi se poluautomatski popunjavaju predefiniranim podacima
2 Izrada novog putnog naloga prema postojećem Kratki prikaz postupka izrade sličnih naloga - novi putni naloga prema postojećem nalogu
3 Ispis putnih naloga Mogućnosti ispisa putnih naloga, obrazac putnog naloga, djelomični ispis
4 Evidencija putnih naloga
5 Analiza troškova putovanja - dnevnice, ostali troškovi...
6 Pretraživanje evidencije naloga i lokovožnje Mogućnost brzog pretraživanja naloga prema ključnim riječima

Naslovnica

Sučelje

Često postavljana pitanja

 

Primjeri ispisa putnih naloga