PUTNIK, putni nalog - putni nalozi i lokovožnja, proizvođač: Inter-biz, Usluge u informatici, Varaždin
Inter-biz, Usluge u informatici,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
e-mail: info@inter-biz.hr, mob: +385 (0) 98 680 847, fax: +385 (0) 42 203 596

Izrada novog putnog naloga

UPUTE

Funkcija koju ćete najčešće koristiti u programu PUTNIK je zasigurno funkcija izrade novog putnog naloga. Funkcija se pokreće izborom stavke Nalog - Novi u glavnom izborniku ili pripadajućim gumbićem u alatnoj traki glavnog prozora.

Kod izrade naloga, velika većina podataka je već automatski popunjena - moguć je izbor djelatnika, vozila i odredišta - ovisno o tim podacima popunjavaju se ostala zahtijevana polja. Npr. popunjavaju se podaci kilometarsata - za svako vozilo se vodi evidencija stanja kilometara, pa se automatski dohvaćaju ti podaci i sukladno tablici udaljenosti među gradovima određuje previđeno završno stanje.

Prilikom izrade naloga moguće je ograničiti obračun tako da se ne obračunavaju troškovi putovanja (za službena vozila ili na zahtjev).

Određivanje pređenih dionica je moguće odraditi na dva načina:

1. Direktno putovanje od sjedišta tvrtke do nekog odredišta
2. Složenije putovanje prema dionicama (gumb Detaljnije definiranje puta)

Kod direktnog putovanja je moguće odrediti radi li se o jednosmjernom putovanju (samo odlazak ili samo povratak) ili povratnom putovanju, da li se radi o putu od ili prema sjedištu tvrtke.

Klikom na gumb U redu se otvara popunjeni nalog te ga je moguće proizvoljno ručno obraditi i mijenjati. Moguć je unos napomena, uputa radnicima, podataka o prilozima, popunjavanje tablica za obračun troškova - putni račun odnosno obračun troškova je automatiziran i osvježava se u skladu sa ručnim unosom vrijednosti troškova itd. Sučelje prikazuje sljedeća slika.

Nakon što se obave sve željene promjene i unosi, gumbom U redu se nalog evidentira u sustavu. U svakom trenutku je nalog moguće ispisati na pisač, pritom koristeći niz pomoćnih postavki koje omogućavaju različite varijante i uvjete ispisa.

.

0 Priprema programa za rad - vozila, djelatnici, udaljenosti
1 Izrada novog putnog naloga
2 Izrada novog putnog naloga prema postojećem
3 Ispis putnih naloga Mogućnosti ispisa putnih naloga, obrazac putnog naloga, djelomični ispis
4 Evidencija putnih naloga Mogućnosti pregled knjige putnih naloga i evidencija putnih naloga
5 Analiza troškova putovanja - dnevnice, ostali troškovi...
6 Pretraživanje evidencije naloga i lokovožnje Mogućnost brzog pretraživanja naloga prema ključnim riječima

 

Naslovnica

Sučelje

Često postavljana pitanja

 

Primjeri ispisa putnih naloga