PUTNIK, putni nalog - putni nalozi i lokovožnja, proizvođač: Inter-biz, Usluge u informatici, Varaždin
Inter-biz, Usluge u informatici,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
e-mail: info@inter-biz.hr, mob: +385 (0) 98 680 847, fax: +385 (0) 42 203 596

Knjiga putnih naloga, skupna evidencija

UPUTE

Digitalno vođenje evidencije putnih naloga omogućava brzo pretraživanje, filtriranje i analizu evidencije. Putni nalozi se evidentiraju u sustavu, te je lako izraditi razne varijante knjige putnih naloga. Evidencija se u programu PUTNIK pokreće izborom stavke Nalog - Evidencija u glavnom izborniku.

Prozor za pregled evidencije prikazuje slika.

U gornjem dijelu prozora se definira uvjet prikaza - moguće je filtriranje popisa prema djelatnicima, datumima i ostalim uvjetima, moguće je definirati uvjet sortiranja itd. Osim filtera u gornjem desnom dijelu prozora se nalaze zbirni podaci o troškovima - moguć je pregled troškova svih naloga, svih prikazanih naloga ili samo označenih naloga. Označavanje više naloga u listi se obavlja standardno kombinacijom SHIFT ili CTRL i izborom mišem.

Dvostrukim klikom miša na označeni nalog, putni nalog se učitava i omogućena je dodatna obrada. Desnom tipkom miša je moguće aktivirati padajući izbornik kao na slici i obaviti određene operacije nad nalozima.

Klikom na gumbić za ispis u gornjem dijelu prozora omogućen je ispis svih označenih naloga na pisač - naravno, potrebno je voditi računa o broju listova, te mogućim problemima kod dvostranog ispisa - ukoliko vam pisač ne podržava dvostrani ispis potrebno je "poigrati" se opcijama PUTNIK-a i samog pisača i pronaći najbolje i najbrže rješenje za ispis. Kod pisača koji omogućavaju automatski ispis obostrano nema nikakvih problema i slobodno možete ostaviti proizvoljan broj naloga da se ispišu (ukoliko se ispisuje A4 položeno, rezultat je određeni broj listova naloga, koje je na kraju dovoljno presavinuti u košuljice).

Brza promjena oznaka putnih naloga

Putni nalozi u evidenciji se numeriraju - Pravilnikom je propisano da svaki nalog mora imati svoju jedinstvenu oznaku. Tvrtke mogu koristiti proizvoljni način označavanja.

Sustav PUTNIK dozvoljava proizvoljno definiranje oznaka naloga, no isto tako omogućava automatsku dodjelu naloga - podržana su dva formata - redni broj/godina i /mjesec/godina. Takve oznake je moguće dodijeliti kod izrade novog naloga.

Međutim, često u praksi postoji potreba da se neki nalog naknadno doda u evidenciju, pa može doći do problema sa numeracijom. Zbog toga PUTNIK uključuje funkciju automatskog naknadnog numeriranja naloga - aktivacija te funkcije je gumbom Oznake u donjem dijelu evidencijskog prozora. Sučelje za promjenu oznaka je prikazano na slici.

Program omogućava ručno definiranje novih oznaka, ali isto tako i automatsko dodjeljivanje oznaka - oznake je moguće proizvoljno definirati - način razdvajanja, početni broj numeracije, prefiks i sufiks...

Ispis evidencije putnih naloga. Knjiga putnih naloga

Program PUTNIK omogućava dva načina ispisa evidencije putnih naloga, a uz to nudi i snimanje u datoteku u CSV tekstualnom formatu kako bi se podaci uvezli u neke druge progame - detaljnije o mogućnostima uvoza podataka u MS Excel ili OpenOffice Calc je moguće pronaći u uputstvima za korištenje programa ovdje (PDF, 1.5MB).

Gumbom Ispiši u donjem dijelu prozora je moguće ispisati prikazani popis naloga na pisač. Novost od verzija 2.14 nadalje jest alternativni ispis (istoimeni gumb) u kojem je osim čistih podataka moguće prilagoditi ispis - definirati izgled ispisa, boje, dodati logotip i slično.

 

0 Priprema programa za rad - vozila, djelatnici, udaljenosti Definiranje vozila, djelatnika, valuta, dionica i udaljenosti među gradovima
1 Izrada novog putnog naloga Prikaz postupka izrade novog putnog naloga - putni nalozi se poluautomatski popunjavaju predefiniranim podacima
2 Izrada novog putnog naloga prema postojećem Kratki prikaz postupka izrade sličnih naloga - novi putni naloga prema postojećem nalogu
3 Ispis putnih naloga Mogućnosti ispisa putnih naloga, obrazac putnog naloga, djelomični ispis
4 Evidencija putnih naloga
5 Analiza troškova putovanja - dnevnice, ostali troškovi...
6 Pretraživanje evidencije naloga i lokovožnje Mogućnost brzog pretraživanja naloga prema ključnim riječima

 

Naslovnica

Sučelje

Često postavljana pitanja

 

Primjeri ispisa putnih naloga