Povratak na naslovnicu
Inter-biz, Informatičke usluge, Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
mob: +385 (0) 98 680 847, EVIDENCIJA PUTNIH NALOGA
Inačice ::

Od početka razvoja izdano je nekoliko inačica programa PUTNIK - 1.0, 1.5, 2.0-2.12, 2.14, 2.15, 2.20, 2.21, 2.24, 2.26. U nastavku je dan kratki opis funkcionionalnosti svake pojedine inačice. Korisnici starijih verzija mogu zatražiti nadogradnju na najnoviju verziju, te pri tome stječu pravo na popust od 50%! Najnovija inačica je 2.21 - starije inačice više nisu dostupn!

PUTNIK 2.21
- analiza troškova putnih naloga - grafički i tablični prikaz
- dodatni elementi naloga za službeno putovanje + ispis
- definiranje lokacija unutar naloga - datum, vrijeme, stanje kilometara i napomene
- obračun ostalih troškova - podrška za više valuta (dosad samo jedna valuta + konverzija u kn)
- olakšana ručna obrada putnih naloga - pomoćne funkcije za brže popunjavanje i manipulaciju
- automatizirana izrada tablice troškova putovanja prema tablici lokacija/dionica i obrnuto

PUTNIK 2.20
- analiza troškova putnih naloga - grafički i tablični prikaz
- dodatni elementi naloga za službeno putovanje + ispis
- napredniji obračun naloga za put u inozemstvo - evidencija prelaska granice, domaća i strana dnevnica

PUTNIK 2.14
- evidencija lokovožnje
- ispis praznih tablica za evidenciju lokovožnje u vozilu
- pretraživanje evidencije lokovožnje
- kombinirano pretraživanje lokovožnje i putnih naloga sa brzim skokom na traženu evidenciju

PUTNIK 2.13
- pretraživanje naloga (prema sadržaju)

PUTNIK 2.12+
- A5 ispis (uz A4 i A4 landscape/košuljice)
- popunjavanje ispisanih obrazaca unesenim podacima
- djelomično popunjavanje ispisanih obrazaca (prva stranica popunjena kod izrade obrasca)
- automatsko NAKNADNO numeriranje (broj naloga u mjesecu (nn/MJ/GOD), broj naloga u godini (nn/GOD), proizvoljno numeriranje), mogućnost proizvoljnog formatiranja oznake naloga
- devizni tečaj - obračun sa točnošću na 6 decimala
- ubrzanje rada i učitavanja naloga iz evidencije
- zaključavanje naloga
- oznaka storno naloga

PUTNIK 2.11
+ unos podataka o prilozima i ispis po želji
+ ispis praznih naloga
+ ispis praznih naloga popunjenih osnovnim podacima
Manje promjene u korisničkom sučelju.
Sortiranje naloga pri pregledu po djelatnicima i datumima.
Sortiranje naloga po datumu obrade i početnom stanju kilometara pri izradi i obradi evidencije.
Sumarni prikaz u evidenciji naloga.
Automatsko generiranje broja naloga u formatu RBR/GODINA (opcija, može se isključiti ili naknadno modificirati po želji).
Unos i evidencija dodatnih podataka - upute djelatniku koji se upućuje na putovanje i izvješće sa putovanja - podaci se ispisuju na obrađenim nalozima kako je predviđeno obrascima naloga.
Ispravljen bug u određivanju broja dnevnica koji se javljao u nekim slučajevima.

PUTNIK 2.10+
Manje promjene u korisničkom sučelju.
Veći broj kontrolnih točaka kod automatskog proračuna pri ručnoj obradi naloga.
Korekcije i manje promjene ispisa na pisač kod korištenja više valuta na istom nalogu.
Nadogradnja funkcionalnosti evidencije naloga - razdvojeni pregled troškova dnevnica i putnih troškova. Dodatne funkcije za automatsko izdvajanje udaljenosti od sjedišta tvrtke...

PUTNIK 2.9
Podrška za sve obvezne unose prema novom pravilniku (kolovoz, 2005).
Ispis i evidencija početnog i završnog stanja kilometar sata.
Mogućnost unosa iznosa dnevnica po državama (korištenjem Kn, EUR i USD valuta) - uz svaki nalog je moguće definirati i državi, te se pri tome automatski određuje iznos i valuta dnevnice.
Ispravljeno par bug-ova (zahvaljujemo Hrvatskom skijaškom savezu na upozorenju!).

PUTNIK 2.6
Kao novost dodana je mogućnost definiranja udaljenosti između gradova (do ove inačice, unaprijed je bilo moguće definirati isključivo udaljenosti od sjedišta tvrtke, dok su ostali unosi bili ručni), te automatsko podešavanje kilometara pri izradi detaljnijih putnih naloga (više dionica). Način rada i dalje ostaje isti, s tim da je moguće sve unose snimiti u bazu udaljenosti čime budući unosi postaju jednostavniji.
Podatke je moguće snimati i učitavati, a na web stranicama programa moguće je doći do datoteka sa definiranim udaljenostima nekih gradova u RH i susjednim zemljama.

PUTNIK 2.5
Nove funkcije - baza cijena benzina, automatski proračun troškova prijevoza osobnim automobilima, mogućnost ispisa dvije stranice na A4 list...

PUTNIK 2.4
Neznatna funkcionalna poboljšanja u odnosu na inačicu 2.3. Ubrzan rad i ispravljeni neki bug-ovi.

PUTNIK 2.3
Aktualna inačica dodaje nove mogućnosti definiranje podataka i automatskog određivanja dnevnica. Moguće je definirati vrijeme odlaska na putovanje i vrijeme dolaska s putovanja. Prema zakonskim propisima određuje se broj dnevnica koje se plaćaju (za manje od 8 sati nema dnevnice, 8-12 sati polovica dnevnice, odnosno puna dnevnica iznad 12 sati).
Omogućeno je definiranje kilometraže osobnog vozila, pa se kompletno putovanje može opisati preciznim podacima o kilometrima.
Svi zapisi iz starijih inačica se mogu učitati.

PUTNIK 2.0
Uz funkcionalnost verzije 1.0 dodana je mogućnost korištenja deviznog obračuna - svaki putni nalog moguće je obrađivati ili po kunskim ili po deviznim iznosima, ili pak kombinirano! Omogućeno je i definiranje isplaćenog iznosa (uz akontaciju koja se definira u 1.0) te kasniji pregled naloga prema isplatama. Kurs valuta (EUR, USD) moguće je predefinirati tablično.
Dodatno je omogućen detaljniji pregled/evidencija naloga prema djelatnicima, vremenskim intervalima (npr. između dva datuma), uz proračun kompletnih troškova i isplaćenih iznosa.
Uz standardno definiranje odredišta i dionica, moguće je i odrediti do 6 dionica puta čime je ubrzana izrada složenijih naloga. Zadržana je kompatibilnost sa putnim nalozima izrađenim korištenjem starijih inačica.
Dodatno je omogućeno definiranje logotipa koji se ispisuje u zaglavlju putnog naloga.

PUTNIK 1.0
Uključuje sve osnovne funkcije - izradu naloga uz olakšan rad korištenjem predefiniranih podataka i poluautomatskih proračuna, evidenciju naloga prema datumima i djelatnicima, te pregled i ispis putnih naloga na pisač. Moguć je ručni unos do 5 dionica putovanja, te kompletno popunjavanje formulara - automatiziran unos se svodi na kalkulacije ukupnih iznosa, te korištenje predefiniranih podataka. Ukoliko se radi o putevima između sjedišta tvrtke i odredišta automatski se generiraju dvije dionice za svaki od smjerova.
Moguće je predefinirati podatke o djelatnicima (ime, radno mjesto...), lokacije (udaljenosti od sjedišta tvrtke), tvrtki (poslovne jedinice, opis zadataka koje djelatnici mogu obavljati, inicijalni iznos dnevnice) i vozilima (tip vozila, cijena po kilometru).

 

 

 

 

 

Inačice
Cijene
Download

> Korisnici <

Sučelje

Naruči

Copyright © 2000-2014 by Inter-biz, Informatičke usluge - provjereno rješenje za izradu putnih naloga i evidenciju lokalne vožnje